Visie KSCE Mariakerke Jeugd ...

Missie

De Koninklijke Sportclub Excelsior Mariakerke(KSCE Mariakerke) wil door middel van de voetbalsport iedereen uit Mariakerke en nabije omgeving een gezonde en kwalitatief hoogstaande vrijetijdsbesteding aanbieden. De basis hiervoor moet een stevige en goed op elkaar afgestemde organisatie zijn waarbij naast een moderne voetbalopleiding ook het volkse, familiale karakter en voetbalplezier van de kinderen niet uit het oog mag worden verloren. Op deze wijze willen we onze jongeren opleiden zodat ze binnen afzienbare tijd deel kunnen uitmaken van de A-kern. Het streefdoel is een lokaal herenelftal op de been brengen dat bestaat uit minstens 75% eigen opgeleide jeugd en dat probleemloos kan meespelen in de hogere provinciale reeksen. De jongeren die omwille van omstandigheden niet kunnen doorstromen naar de A-kern moeten we binnen de mate van het mogelijke de kans kunnen aanbieden om zich op een andere manier binnen de club te engageren

( jeugdtrainer, ploegafgevaardigde, scheidsrechter,bestuur, medewerker, recreatief volwassen voetbal- Los Diablos …).

Visie

- Inleiding
Voetbal is één van de meeste populaire sporten ter wereld. Alle kinderen trappen in hun jonge leven ooit wel eens op een bal. Er zijn natuurlijk ook kinderen of jongeren die kiezen om voetbal te gaan spelen in een voetbalclub zodat ze meer kunnen leren over deze teamsport.

- Iedereen is welkom !
Elke jongen of meisje uit Mariakerke en de nabije omgeving, die een gezonde interesse toont in de voetbalsport en zich aanmeldt bij ons krijgt  een kans om op een plezierige, leerzame en succesvolle manier te leren voetballen. KSCE Mariakerke wil er toe bijdragen dat élk kind in de meest optimale mogelijke en veilige omstandigheden kan komen trainen en wedstrijden spelen. Ook kinderen die een bepaald ziektebeeld of (gedrags)stoornis hebben krijgen een kans om zich te integreren zolang de goede werking niet in het gedrang komt. Ook moeten we rekening houden met de beperktheden van onze infrastructuur waardoor we spelers kunnen weigeren.

- Een gezonde geest in een gezond lichaam
Het aanleren van de voetbalsport, en zeker in de jeugdreeksen moet gebeuren in de best mogelijke omstandigheden waarbij vooral bij de jongste het voetbalplezier (= FUN) centraal moet staan . De trainingen moeten daarom worden gegeven onder de deskundige leiding van bekwame, goed opgeleide en vooral gemotiveerde trainers. Tijdens de opleiding en begeleiding van onze lokale jeugd moeten zij daarvoor niet alleen toezien op de voetbaltechnische, -tactische en –fysische ontwikkeling van de speler. Als club zijn we het ook verplicht aan onszelf om te waken over het mentale, psychische en opvoedkundige aspect van deze mooie sport. Termen zoals orde, respect (tov medespelers, tegenstrevers, trainers, supporters, scheidsrechter,...), (zelf)discipline, leren verliezen, fair-play, teamgeest, eerlijkheid en vriendschap zijn maar een paar voorbeelden van de ethische normen en waarden die wij als club hoog in het vaandel dragen. Daarnaast hechten wij er ook veel belang aan om een gezond evenwicht te bewaren tussen sport en studie. Succes op school en succes in voetbal gaan vaak hand in hand.

- Communicatie
We willen in dit totaalpakket ook de rol van de ouders niet uit het oog verliezen. Per slot van rekening zijn zij het die hun vertrouwen stellen in onze club en ons toestemming geven om hun kind bij te staan in hun groei naar volwassenheid. Vandaar dat het van essentieel belang is dat we een open en eerlijke communicatie hanteren op elk niveau. Tijdens gans het opleidingstraject mogen we bovendien absoluut niet uit het oog verliezen dat we een familiale club willen zijn. Eenieder (zowel het kind als de ouder) moeten zich bij KSCEM thuis kunnen voelen zodat ze kunnen meegenieten van een actief clubleven wat zonder enige twijfel de ‘familieband’ binnen de club versterkt.

- Financieel budget en structurele omkadering

De gouden jaren waarbij jongvolwassen voetbalspelers in de lagere provinciale reeksen hopen geld verdienden zijn voorbij. Iedereen beseft dat het crisis is en dergelijke vergoedingen niet meer kunnen betaald worden. De belastingen eisen een sluitende boekhouding en een correcte betaling van de belastingen. Dit legt een zware druk op het budget van de club. We zijn er van overtuigd dat succes enkel nog maar kan behaald worden mits een gestructureerd uitbouw van onze club die gestoeld is op een evenwichtig samengesteld financieel budget. Er moet veel aandacht besteed worden aan het verwerven van voldoende inkomsten en moeten de uitgaven ten allen tijde onder controle worden gehouden. Enkele op deze manier kunnen we er samen in slagen om de missie van KSCE Mariakerke te volbrengen.

Groeten, Het Jeugdbestuur.