Jeugdbeleidsplan ...

Beste jeugdleden, Beste ouders

KSCE Mariakerke is al sedert vele jaren een stevig begrip in onze gemeente.

Met een team van gedreven bestuursleden, goed opgeleide trainers en gemotiveerde ploegafgevaardigden willen we er samen voor zorgen dat de voetballende jeugd uit Mariakerke en omgeving in een aangename omgeving en sportieve sfeer hun favoriete sport kan beoefenen. We steven er naar dat iedereen in onze club even veel aan bod komt en het naar zijn zin heeft. Toch mogen we onze sportieve ambities niet verloochenen. Vanuit een goed georganiseerd jeugdbestuur (dat zorgt voor de omkadering) en een gedegen jeugdopleiding is het onze betrachting om spelers op te leiden die alle aspecten van het voetbalspel beheersen. Op die manier willen we onze visie bewerkstelligen: een succesvol en lokaal seniorenelftal tot stand te brengen bestaande uit jongeren die we zelf hebben opgeleid.

Ook dit jaar hebben opnieuw vele nieuwelingen zich aangesloten. We hopen dat zij zich onmiddellijk thuis voelen in onze warme club. Aan de ouders, zeker de nieuwelingen willen we graag zeggen: “ bedankt voor het vertrouwen in onze club!”

Het stadsbestuur zorgde enkele jaren terug voor een kunstgrasterrein, waar we zeer trots op zijn. Dit betekent dat we gans het jaar in uitstekende omstandigheden kunnen trainen en wedstrijden spelen. De ligging van de club maakt echter dat we niet kunnen uitbreiden waardoor onze club stilaan uit zijn voegen barst en door plaatsgebrek (1 terrein) we spijtig genoeg  spelers moeten weigeren. Met velen samenleven en sporten op een club vereist natuurlijk wel dat er een aantal afspraken en regels worden opgesteld waarvan we, voor de goede gang van zaken, willen dat iedereen ze naleeft. Vandaar ook dat we dit jeugbeleidsplan hebben uitgeschreven.

Feedback en ondersteuning kunnen we goed gebruiken om datgene te doen waar KSCE om vraagt. Help ons daarbij. Aarzel niet om met jouw vragen en /of opmerkingen aan te kloppen en het liefst met een suggestie erbij hoe het anders zou kunnen. Tot slot willen we jullie veel voetbalplezier en vooral een goede samenwerking en verstandhouding toewensen. Als daar allemaal samen aan werken, zal het voetbalseizoen opnieuw schitterend zijn voor iedereen.

Met sportieve groeten 

Namens het jeugdbestuur
De Kesel Kevin
Jeugdverantwoordelijke