Ouders langs de lijn, fijn dat ze er zijn …. !

1. Geef blijk van belangstelling, ga zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of dochter.

Voor de wedstrijden op verplaatsing is het o.m. belangrijk dat er voldoende vervoer is. De begeleiders zijn gewaarschuwd dat zij i.v.m. verzekering de verkeersregels m.b.t. het max. aantal inzittenden moeten respecteren ! Indien nodig, spreek onderling af om te werken met een beurtsysteem, doch laat niet telkens dezelfde ouders voor de kosten en moeite opdraaien.

Bij de thuiswedstrijden zijn de inkomsten van clubhuis en tombola noodzakelijke aanvullingen van lidgeld en sponsoring. Het bedrag van het lidgeld dekt immers slechts een deel van de totale onkosten !

2. Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.

3. Laat niet merken als u zich ergert aan het spel van uw kind of medespelers.

Laat niet merken dat u ontevreden bent over bepaalde acties. Zeker als u zelf sport weet u dat het niet altijd zo gaat als u zou willen. Als kinderen merken dat een ouder ontevreden is (door bv grapjes als “deze week geen zakgeld” of oooh-geroep) dan zal dat hun spel eerder negatief beïnvloeden dan positief.

Gun uw kind het kindzijn, want het moet nog zoveel leren. Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal.

4. Leg u direct bij de beslissingen van de scheidsrechter neer.

Realiseer u hierbij dat verschillende mensen elke situatie ook verschillend zien. De scheidsrechter heeft het recht te beslissen zoals hij het ziet. Protest van publiek heeft dan geen zin. Bovendien is dit erg vervelend voor de scheidsrechter, die zo vriendelijk is om in zijn vrije tijd een wedstrijd te komen begeleiden.

En niet in de laatste plaats is het voor de sporters en begeleiders enorm vervelend als het publiek zich met de leiding van de wedstrijd gaat bemoeien. U denkt daar misschien de club mee te helpen, maar deze ‘soms goed bedoelde hulp’ werkt juist vaak tegen de club. Bovendien is dit voor kinderen en jongeren het slechte voorbeeld.

5. Blijf tijdens de wedstrijd in het gebied dat bestemd is voor toeschouwers.

6. Laat het coachen over aan de trainer.

Geef de trainer/afgevaardigde geen adviezen (of opmerkingen die door de betrokkenen beledigend opgevat kunnen worden) met betrekking tot hun taak, ook al zijn ze goed bedoeld.

Geef uw kind of andere kinderen geen aanwijzingen tijdens de training of wedstrijd. Buiten dat kinderen dit vaak niet waarderen, is het ook erg verwarrend om van twee verschillende personen aanwijzingen te krijgen.

Bovendien is het voor een coach niet leuk als ouders zijn taak ongevraagd overnemen. Blijf altijd positief, juist bij verlies.

Wordt niet boos, de volgende keer beter.

7. Zijn er dingen die volgens u niet kunnen, praat hierover dan na de wedstrijd met de betrokkenen.

Als u bv uw kind ziet vals spelen (oneerlijk, brutaal, kwetsend,…), dan hoort u te laten merken dat dit niet kan.

Hebt u vraagtekens of opmerkingen over het coachen, maak dan met de trainer een afspraak om hierover te praten. Tijdens de wedstrijd is dit niet op zijn plaats en direct na de wedstrijd is de trainer vaak met andere zaken bezig, zoals bv een nabespreking met het team, contacten met medewerkers, e.d. Vraag daarom wanneer hij het liefst met u daarover praat.

8. Help indien mogelijk mee als een trainer, afgevaardigde of andere medewerker dat vragen.

Bedenk dat binnen een vereniging alles door vrijwilligers wordt gedaan.

9.Bedank eens de trainer, afgevaardigde en andere vrijwilligers die wedstrijden of andere activiteiten organiseren en leiden.

Met sportieve groeten 
Namens het jeugdbestuur
De Kesel Kevin
Jeugdverantwoordelijke