​​​​​​​Beste,

Graag willen we u bedanken omdat u de taak als ploegafgevaardigde van een jeugdteam van KSCE Mariakerke wil opnemen. Deze functie wordt door het jeugdbestuur gezien als een uitermate belangrijke schakel in het goed functioneren van een jeugdteam.


Vragen van ouders die verband houden met het clubgebeuren(trainingen, wedstrijden, evenementen,…) zullen in eerste instantie en in de meeste gevallen eerst bij u terechtkomen. U bent dus, wat ons betreft, het aanspreekpunt en spreekbuis van het team dat u vertegenwoordigt. Wij zijn er ten volle van overtuigd dat u deze het de nodige zorg en aandacht zal geven en indien nodig ons gaat raadplegen.

Door het jeugdbestuur wordt u echter ook beschouwd als de tussenpersoon die alle nuttige clubinformatie zo spoedig mogelijk moet laten doorstromen naar de ouders/begeleiders van onze jeugdspelers.

U weet ongetwijfeld ook dat het financieel gezond houden van de club  een belangrijke prioriteit is. Hiervoor rekenen we natuurlijk op onze sponsors, maar ook het clubhuis is een niet te onderschatten bron van inkomsten. We vragen dan ook de ouders uit te nodigen om na een wedstrijd of training eens binnen te springen voor een gezellige babbel bij een frisse pint of een goede tas koffie. De derde helft is in vele gevallen minstens even leuk als de wedstrijd zelf. Het is ook onze overtuiging dat dit de groepsgeest en de clubbinding ten goede komt.

In de loop van het voetbalseizoen organiseren we ook heel wat nevenactiviteiten. We rekenen hiervoor ook op uw steun, maar we hopen evenzeer dat u ouders van het team waarvoor u verantwoordelijkheid draagt kan motiveren om een bijdrage te leveren, hetzij door deelname, hetzij door een handje te helpen.

Je merkt, het takenpakket van ploegafgevaardigde behelst dus heel wat meer dan alleen maar dat “papiertje van de scheidsrechter” invullen. Vandaar dat wij het nuttig vinden om alle taken en verantwoordelijkheden op te lijsten en te verduidelijken.

U vindt alles in deze informatiebrochure.

Met sportieve groeten
Namens het jeugdbestuur
De Kesel Kevin
Jeugdverantwoordelijke

Download hier de volledige versie ... Klik hier !!!