​​​​​​​De afspraken die zijn vastgelegd in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing op zowel de jeugdspelers als hun respectievelijke begeleiders maar geldt ook voor de supporters, trainers, afgevaardigden en bestuursleden.

KSCE Mariakerke wil in de eerste plaats benadrukken dat alle hierboven vermelde betrokkenen hun sportieve passie vrijuit moeten kunnen beleven. Toch moeten er een aantal regels worden opgesteld en nageleefd zodat het aangenaam vertoeven blijft op onze club. Voor KSCE Mariakerke is het basisprincipe in dit reglement respect, zowel voor elkaar als voor de club, maar ook voor zichzelf.

Elke speler, trainer en ouder  nemen kennis van dit reglement. Het betalen van het inschrijvingsgeld is een bewijs dat er kennis is genomen van het interne reglement.

Overtredingen zullen op gepaste wijze worden gesanctioneerd. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Afhankelijk van de ernst van de overtreding worden passende maatregelen genomen. Dit kan gaan van het poetsen van de kleedkamer tot een tijdelijke verwijdering uit de club. Na het horen van alle betrokken personen worden sancties uitgesproken  door het jeugdbestuur. Ernstige problemen worden voorgelegd aan de geschillencommissie.

Mochten er leden zijn die omwille van een gegronde reden een bepaalde afspraak uit dit reglement niet kunnen naleven, dan kunnen zij na een gemotiveerde vraag aan het jeugdbestuur onder voorbehoud van een positief advies een passende afwijking bekomen. Deze vragen kunnen worden gesteld aan de trainer of ploegafgevaardigde die ze zal doorspelen aan de verantwoordelijken binnen deze club.

Met sportieve groeten
Namens het jeugdbestuur
De Kesel Kevin
Jeugdverantwoordelijke