1. De spelers dienen zich te onthouden van elk commentaar t.o.v. de scheidsrechter : alleen de kapitein kan eventueel "bemiddelend" optreden en alleen de thuisafgevaardigde is verantwoordelijk voor het in bescherming nemen van de scheidsrechter.

2.De spelers hebben respect voor de eigen begeleiders (trainers, afgevaardigden, bestuursleden). Het publiekelijk aanvallen van deze mensen wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd !

3. De spelers hebben respect voor de medespelers en supporters

4.De spelers hebben respect voor de begeleiders, spelers en supporters van de tegenpartij

5. De spelers onthouden zich van elke beschadiging (of poging tot) van de accommodatie, zowel op verplaatsing als thuis

Met sportieve groeten 
Namens het jeugdbestuur
De Kesel Kevin
Jeugdverantwoordelijke